An tEarrach Thiar

An tEarrach Thiar

An tEarrach Thiar is a poem written by Máirtín Ó Direáin. It was voted just inside Ireland’s 100 favourite poems by readers of the Irish Times in 1999.

Click here for the English translation
The poem was translated into English by Eileen Herlihy and Sr. Maeve McAllister. The English translation can be found at the bottom of the page.

An tEarrach Thiar by Máirtín Ó Direáin. Image copyright Ireland Calling

An tEarrach Thiar

Fear ag glanadh cré
De ghimseán spáide
Sa gciúnas shéimh
I mbrothall lae:
Binn am fhuaim
San Earrach thiar.

Fear ag caith eamh
Cliabh dhá dhroim,
Is an fheamainn dhearg
Ag lonrú
I dtaitneamh gréine
Ar dhuirling bháin.
Niamhrach an radharc
San Earrach thiar.

Mná i locháin
In íochtar diaidh-thrá,
A gcótaí craptha,
Scáilí thíos fúthu:
Támh-radharc síothach
San Earrach thiar.

Toll-bhuillí fanna
Ag maidí rámha
Currach lán éisc
Ag teacht chun cladaigh
Ar ór-mhuir mhall
I ndeireadh lae;
San Earrach thiar.

An tEarrach Thiar by Máirtín Ó Direáin. Image copyright Ireland Calling
Ireland’s 100 favourite poems
An tEarrach Thiar by Máirtín Ó Direáin. Image copyright Ireland Calling

The Western Spring

A man cleaning clay
From the back of a spade
In the gentle quiet
Of a sultry day:
Sweet is the sound
In the Western spring.

A man tossing down
A creel from his back
And the red seaweed
Gleams in the sun
On the white shingle
Glorious the sight
In the Western spring.

Women stand in the little pools
At low ebb tide
With skirts tucked up
Casting long shadows
On the peaceful scene
In the Western Spring.

Gentle lapping of oars
As a currach full of fish
Comes towards the shore
On a calm golden sea
At eventide
In the Western Spring.

An tEarrach Thiar by Máirtín Ó Direáin. Image copyright Ireland Calling
Ireland’s 100 favourite poems