An Bonnán Buí

An Bonnán Buí by Cathal Buí Mac Giolla Ghunna is a poem about a yellow bittern that died of thirst.

Despite it’s seemingly sad story, the poem is actually quite comical and some of the lyrics have been used by Irish bands including Clannad.

Click here for the Seamus Heaney translation

The poem was written in Irish but has been translated into English by various writers, most notably Thomas Kinsella and Nobel Prize winner, Seamus Heaney. Heaney’s translation is at the bottom of the page.

Ireland’s 100 favourite poems
Seamus Heaney

An Bonnán Buí translation by Seamus Heaney. Image copyright Ireland Calling

An Bonnán Buí

A bhonnán bhuí, is é mo léan do luí,
Is do chnámha sínte tar éis do ghrinn,
Is chan easba bidh ach díobháil dí
a d’fhág i do luí thú ar chúl do chinn.
Is measa liom féin ná scrios na Traoi
Tú bheith i do luí ar leaca lom’,
Is nach ndearna tú díth ná dolaidh sa tír,
Is nárbh fhearra leat fíon ná uisce poll.

A bhonnáin álainn, is é mo mhíle crá thú,
Do chúl ar lár amuigh romham sa tslí,
Is gurbh iomaí lá a chluininn do ghrág
Ar an láib is tú ag ól na dí.
Is é an ní a deir cách le do dheartháir Cáthal,
Go bhfaighidh sé bás mar siúd, más fíor,
Ach ní hamhlaidh atá, siúd an préachán breá
Chuaigh in éag ar ball le díth na dí.

A bhonnáin óig, is é mo mhíle brón
Thú bheith sínte fuar i measc na dtom,
Is na luchaí móra ag triall chun do thórraimh,
Ag déanamh spóirt agus pléisiúir ann;
Is dá gcuirfeá scéala in am faoi mo dhéinse
Go raibh tú i ngéibhinn, nó i mbroid fá dheoch,
Do bhrisfinn béim duit ar an loch úd Bhéasaigh
A fhliuchfadh do bhéal is do chorp isteach.

Ní hiad bhur n-éanlaith atá mé ag éagnach,
An lon, an smaolach, nó an chorr ghlas,
Ach mo bhonnán buí, bhí lán de chroí,
Is gur chosúil liom féin é ina ghné is ina dhath.
Bhíodh sé go síoraí ag ól na dí,
Is deir na daoine go mbímse mar sin seal;
Níl aon deor dá bhfaighinn nach ligfinn síos,
Ar eagla go bhfaighinnse bás den tart.

Is é a d’iarr mo stór orm ligint den ól,
Nó nach mbeinnse beo ach seal beag gearr;
Ach dúirt mé léithi go dtug sí an bhréag,
Is gurbh fhaide mo shaolsa an deoch úd a fháil.
Nach bhfaiceann sibh éan an phíobáin réidh
A chuaigh in éag den tart ar ball;
Is a chomharsain chléibh, fliuchaíg bhur mbéal
Óir chan fhaigheann sibh braon i ndiaidh bhur mbáis.

An Bonnán Buí translation by Seamus Heaney. Image copyright Ireland Calling

Click here to buy on Amazon

Ireland’s 100 favourite poems
Seamus Heaney

An Bonnán Buí translation by Seamus Heaney. Image copyright Ireland Calling

The Yellow Bittern

Yellow bittern, there you are now,
Skin and bone on the frozen shore.
It wasn’t hunger but thirst for a mouthful
That left you foundered and me heartsore.
What odds is it now about Troy’s destruction
With you on the flagstones upside down,
Who never injured or hurt a creature
And preferred bog water to any wine?

Bittern, bittern, your end was awful,
Your perished skull there on the road,
You that would call me every morning
With your gargler’s song as you guzzled mud.
And that’s what’s ahead of your brother Cathal
(You know what they say about me and the stuff)
But they’ve got it wrong and the truth is simple:
A drop would have saved that croaker’s life.

I am saddened, bittern, and broken hearted
To find you in scrags in the rushy tufts,
And the big rats scampering down the rat paths
To wake your carcass and have their fun.
If you could have got word to me in time, bird,
That you were in trouble and craved a sup,
I’d have struck the fetters of those lough waters
And wet your thrapple with the blow I struck.

Your common birds do not concern me,
The blackbird, say, or the thrush or crane,
But the yellow bittern, my heartsome namesake
With my looks and locks, he’s the one I mourn.
Constantly he was drinking, drinking,
And by all accounts I’ve a name for it too,
But every drop I get I’ll sink it
For fear I might get my end from drouth.

The woman I love says to give it up now
Or else I’ll go to an early grave,
But I say no and keep resisting
For taking drink’s what prolongs your days.
You saw for yourself a while ago
What happened to the bird when its throat went dry;
So my friends and neighbours, let it flow:
You’ll be stood no rounds in eternity.

An Bonnán Buí translation by Seamus Heaney. Image copyright Ireland Calling

Click here to buy on Amazon

Ireland’s 100 favourite poems
Seamus Heaney